من در کجای جهان ایستاده امتا به حال از خود پرسیده اید که کجای جهان قرار گرفته اید؟ 

من بعد از گذشت سی و اندی سال از زندگی، این سوال را مجددا از خودم پرسیدم و همین باعث شد تغغیری بزرگ و شاید ترسناک در زندگی خودم بدهم. تا به حال شده در یک اتاق تاریک باشید و بترسید، اما از خروج از آن اتاق بیشتر بترسید؟ حال من این بود. انتهای اتاقی تاریک نشسته بودم و فکر می کردم چون در این انتها به ارامش رسیده ام، پس دنیا همین اتاق کوچکی است که در آن خزیده بودم.

بیدار شدم. تغییر بزرگتری در راه است و من باید محیا شوم. باید عزمم را جزم کنم. باید قدمهای محکمی بردارم. 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها